Welcome Back - Summer 2022

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
From the Principal
Welcome Back - Summer 2022

Dear parents and guardians,

We are delighted to welcome you all back to IES Kista for the start of the upcoming academic year. We hope that the summer has been both exciting and engaging, but also restful, and we hope that you are looking forward to this school year as much as we are.

At the school, there are some staffing changes that we would like to make you aware of within the school leadership team. Joining Mr Ian Gavin as Principal, Mr Mark Dunnell as Assistant Principal for Student Care, and Ms Lydia Asgodom as Student Care Coordinator, we have Ms Naila Jinnah who will be the new Assistant Principal for Academics, Ms Linn Da Silva who will be the Academic Coordinator, and Mr Joshua Houpt, who will be working as Pastoral Coordinator while Mr Imad Garibo is on parental leave this year. We have all worked in the school for a number of years and are really confident that our strong team will be able to support your child in their time with us.

As always, you will receive much more information from your children when they return to school on Thursday 18 August, 2022. We also invite you to check out our school instagram account, @iesk.kista, which is regularly updated during the school year. Here are the start times for the first two days of school, after which they will follow their regular class schedule:

Year Group  Start Time  Lunch Time End of Day in Mentor Rooms 
4 8.00 11.00 - 11.25 11.35
5   8.30 11.25 - 11.50 12.00
6 8.45 11.50 - 12.15 12.25
7 9.00 12.15 - 12.35 12.45
8 9.15 12.35 - 12.55 13.05
9 9.30 12.55 - 13-20  13.30

At this stage, we would like to remind you that class lists and schedules will not be finalised on SchoolSoft until the first day of school. Please do not get in contact with us prior to this if you see class lists on SchoolSoft as these will not have been finalised. As a reminder, on regular school days, the school building is open from 7:30 - 17:00, and we offer free breakfast from 7:30 - 8:20.

Also, it is really important that you remember to send your child to school with a padlock that has three keys with them for their locker. They will receive their lockers on their first day at school and their mentor will keep one of the spare keys so if your child forgets their key, they will still be able to access their locker. You should keep the extra key at home in case they lose the first key.

Phones and other high value items such as headphones should be locked in mentor classrooms if necessary. Please keep in mind that it is your child’s responsibility to safely keep their personal items during the school day. Having a functional lock is the easiest way to do so if the items must be brought to school.

We look forward to meeting you in person at our Parent Evening on Wednesday 31 August 2022 for Years 4-6 or on Thursday 1 September 2022 for Years 7-9. More information about this will follow through your child’s mentor.

Best regards, 

Mr Gavin, IES Kista Principal, and the IES Kista Leadership Team

___________________________________

Kära föräldrar och vårdnadshavare,

Vi är glada över att välkomna er alla tillbaka till IES Kista för starten av det kommande läsåret. Vi hoppas att sommaren har varit både spännande och engagerande men också avkopplande och vi hoppas att ni ser fram emot detta läsår lika mycket som vi.

På skolan sker en del personalförändringar som vi vill göra er uppmärksam på inom skolans ledningsgrupp. I anslutning till Mr Ian Gavin som rektor, Mr Mark Dunnell som biträdande rektor för elevhälsovården och Ms Lydia Asgodom som elev hälsokoordinator, vi har Ms Naila Jinnah som kommer att bli den nya biträdande rektorn för akademiska frågor, Ms Linn Da Silva som blir Academic Coordinator, och Mr Joshua Houpt, som kommer att arbeta som Pastoral Coordinator medan Mr Imad Garibo är föräldraledig i år. Vi har alla arbetat i skolan i ett antal år och är verkligen övertygade om att vårt starka team kommer att kunna stötta er barn i deras tid hos oss.

Som alltid kommer ni att få mycket mer information från er barn efter första skoldagen torsdagen den 18 augusti 2022. Vi även bjuda in er att har koll på vårt Instagram konto, @iesk.kista, som uppdateras regelbundet under läsåret. Här är scheman för de två första skoldagarna, varefter följer alla sitt ordinarie schema:

Year Group Start Time Lunch  End of day in Mentor Rooms 
4 8.00 11.00 - 11.25 11.35
5 8.30 11.25 - 11.50 12.00
6 8.45 11.50 - 12.15 12.25
7 9.00 12.15 - 12.35 12.45
8 9.15 12.35 - 12.55 13.05
9 9.30 12.55 - 13.20 13.30

I detta skede vill vi påminna er om att klasslistor och scheman inte kommer att färdigställas på SchoolSoft förrän första skoldagen. Vänligen kontakta inte oss innan detta om ni ser klasslistor på SchoolSoft eftersom dessa inte kommer att ha slutförts. Vi passar på att påminna er att på vanliga skoldagar är skolbyggnaden öppen från 7:30 - 17:00, och vi erbjuder eleverna gratis frukost från 7:30-8:20.

Det är också väldigt viktigt att ni kommer ihåg att skicka er barn till skolan med ett hänglås som har tre nycklar med sig till sitt skåp. De kommer att få sina skåp första dagen i skolan och deras mentor kommer att behålla en av reserv nycklarna så om er barn glömmer sin nyckel hemma kommer de fortfarande att kunna komma åt sitt skåp. Du bör ha den extra nyckeln hemma ifall de tappar bort den första nyckeln.

Telefoner och andra värdefulla föremål som hörlurar bör vid behov låsas in i mentors klassrummet. Tänk på att det är er barns ansvar att på ett säkert sätt förvara sina personliga saker under skoldagen. Att ha ett lås är det enklaste sättet att göra det om sakerna måste tas med till skolan.

Vi ser fram emot att träffa er personligen på vår föräldrakväll på onsdagen 31 augusti 2022 för årskurs 4-6 eller torsdagen 1 september 2022 för årskurs 7-9. Mer information om detta tillkommer genom er barns mentor.

Vänliga hälsningar, 

Mr Gavin, IES Kista Rektor, och Skolledningen IES Kista