Vi anställer! Läs mer...
Vi anställer! Läs mer...
Internationella Engelska Skolan
(Photo) Kista

Välkommen till Internationella Engelska Skolan Kista

Höga akademiska förväntningar. Stöd för varje elev för att nå sin maximala potential. 

En trygg och ordnad skolmiljö där lärare kan undervisa och elever lära sig. 

House Pride Day 2020
Year 9 IES Kista Students Graduation 2020

 

 

Science lesson

School Blog