Welcome from the Principal


Welcome to Internationella Engelska Skolan Kista and to our new webpage, a window into the life at IES Kista!

Through our webpage we want to share our daily life at the school but also inform parents and students about who we are and what we stand for.

IES Kista is a truly international school with staff and students from all over the world and our aim is that this is reflected in what you can find here, not mentioning all the information you may need to get in contact with our dedicated staff or sign up to join the school either as a student or a staff member.

Mr Ian Gavin, Principal of IES Kista    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Väkommen till Internationella Englska Skolan Kista och vår nya hemsida, en inblick i livet på IES Kista.

Via vår hemida vill vi dela vårt dagliga liv på skolan men även informera föräldrar och elever om vilka vi är och vad vi står för.

IES Kista är verkligen en internationell skola med personal och elever från hela världen och vårt mål är att det reflekteras i det du hittar på hemsidan, för att inte nämna all information som du kan behöva för att komma i kontakt med vår personal eller ansöka till skolan vare sig du är en elev eller personal.

Mr Ian Gavin Rektor på IES Kista.