Ett nytt skolår har börjat!

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.
From the Principal
Ett nytt skolår har börjat!

Kära studenter och föräldrar,

Skolåret har nu börjat och som ni sett ovan var vi redo att välkomna våra nya och återkommande elever till vår skola denna måndagsmorgon. Köerna var långa och fulla av uppspelta elever. Våra första dagar har varit riktigt bra och vi har haft glädje att lära känna några av våra nya elever och se hur mycket våra återstående elever har vuxit under sommaren.

Principal M. Östling Huhta and Assistant Principal Mr. M. Dunnell

Vänligen kom ihåg föräldrarmötet den 3 september (år 4-6) och 4: e (7-9) klockan 17.45 till 19.00. På bilden ovan kan du se vår nya biträdande rektor för elevhälsoteamet, herr Mark Dunnell, som hjälper mig och Ms. Martin, biträdande rektor för akademiska, att skapa en enastående skola i Kista.

Year 4 students lining up ready for a new school year. 

IES Kista-teamet ser fram emot ett akademiskt år fullt av lärande, utveckling och starka relationer som leder till en lyckad skola där elever är stolta över att studera!

Er rektor,

Herr Ö. Huhta