Junior club

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
Junior club

Kära föräldrar och vårdnadshavare, välkomna till ett nytt läsår. Vi är glada att välkomna våra 4:e och 5:e klassare till Junior Club. Vi kommer att ha öppet från och med fredag ​​21 augusti från slutet av skoldagen till 17:00.