Tidning för fjärdeklassare

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.
Student Work
 Tidning för fjärdeklassare

Grace, Cecilia och Zainab, 3 begåvade och ambitiösa studenter i årskurs 4 har startat en tidning som är avsedd för deras årskurs. Vi intervjuade dessa blivande unga journalister, detta var det de hade att säga.

Cecilia, Zainab and Grace

Vems idé var det att starta en hemsida?
Det började med att vi gjorde bokmärken för vår klass som föreställde våra hus. Eftersom de tyckte om det så mycket tänkte vi på vad mer vi kan göra, det var då vår skolbibliotekarie hjälpte oss att göra tidningen. Vi använde riktiga tidningar som vår inspiration för artiklar och som mall till hur man skriver tidning.


Vem är ansvarig för vad i gruppen? 
Cecilia - ansvarar för ”gör det själv” och ritning av bilderna 
Grace - skriver artiklarna och gör ordsökningen "glad tid"
Zainab - intervjuar, skriver innehållet för baksektionen.  


Vad vill du bli när du blir stor? 
Cecilia - Ingenjör eller läkare 
Grace - violinist eller en violin instruktör
Zainab - Företagare eller journalist.  


Vad tycker dina föräldrar om din tidning?
De älskar det och de är väldigt stolta! De kan få information om skolan och vårt liv i årskurs 4 innan det publiceras på schoolsoft.  
Kommer du fortsätta att göra detta i årskurs 5? 
Ja, definitivt! vi vill att denna tidning ska växa och bli mycket större och bättre för att hela skolan ska kunna se och inte bara vår årskurs.