Kontakt

Föräldrar hänvisas till detta nummer för att raportera sjukanmälningar eller om det är viktig att kontakta skolan snabbt.
+46 (0) 72 987 60 59

Om ni söker mer information om oss än vad som finns på hemsidan, vänligen sänd ett mail tillinfo.kista@engelska.se.

Skolans adress: Isafjordsgatan 39, 164 40 Kista

Kolletivtrafiken är oftast bästa sättet att ta sig till IES Kista.

Tunnelbana

Tag blå linjen från Kungsträdgården eller T-centralen i riktning Akalla och stig av i Kista. Resan tar ca 20 minuter. Gå ut genom den norra biljetthallen i tågets färdriktning om du reser från Stockholm City och tag till höger efter rulltrappan. Fortsätt genom Kista Galleria och fortsätt över bron där Forum byggnaden ligger på din vänstra sida och skolans entré är tydligt skyltad.

Buss

I Kista centrum finns även en busstation som betjänar ett flertal linjer i nordvästra Stockholm och närliggande områden. De blå stomlinjerna 178 (Mörby-Jakobsberg) och 179 (Sollentuna - Vällingby) passerar Kista liksom matarbussar från Uppsala, Täby och Vallentuna. Från busstationen tar man trapporna i nordvästlig riktning (bredvid restaurangen Mama Africa) och viker av till höger mot Kista Galleria. Fortsätt sedan rakt igenom denna, passera bron och Forum, med skolans tydligt skyltade entré ligger på vänster sida.

Pendeltåg

För de som bor norr eller söder om Stockholm är pendeltåget ännu en möjlighet att ta sig snabbt och smidigt till Kista. Res med Märstalinjen och stig av vid Helenelund varifrån man når skolan med en 10-15 minuters promenad i riktning Kista Galleria eller med bus 178 utanför stationen i riktning Jakobsberg.

Bil - Från Stockholm

Åk E4 i riktning mot Uppsala och tag av mot Kista vid avfart 279. Följ Kymlingelänken till första avfart mot Kista Centrum, sväng in på Kistavägen vid Kistarondellen och sväng sedan vänster in på Isafjordsgatan. Forumbyggnaden, nr 39, är den sista byggnaden på vänster hand och IES Kista är tydligt skyltat.

Bil - Från de västra förorterna

Åk E18 till avfart 279, avtag Kista och följ sedan Kymlingelänken till dess avfart mot Kista Centrum. Vid Kistarondellen tas först avtaget mot Kistavägen, därefter vänster in på Isafjordsgatan Forumbyggnaden, nr 39, är den sista byggnaden på vänster hand och IES Kista är tydligt skyltat.

Parkering finns dels på Isafjordsgatan, dels i garaget som tillhör Kista Galleria.