Ms. R. Nolan

US
Special Educator
Elevhälsa

Ms. Nolan har kvalifikationer i EC-12 in Special Education. K-6 Generalist, 4-9 Generalist, and English as a Second Language och har fem års erfarenhet av att arbeta som specialpedagog. Hon kommer ursprungligen från Storbritannien och USA och arbetar som en utav skolans speciallärare. Hon beskriver hennes lärandestil så här: “Varje elev är en individ, de har deras egna styrkor, svagheter, intressen och erfarenheter. När man undervisar varje elev är det grundläggande att ta det i beaktning och bygga en tillitsfull relation. Lärande handlar om att ta risker och göra misstag och om en elev inte litar på sin lärare kommer de att var obekväma med att pröva något nytt och därmed missa möjligheter till lärande.”

Phone: 
+46 (0) 73 625 74 67