Tagged with "From the Principal"...

From the Principal

Anti-Bullying Week

Dear all,

Last week we had Anti-Bullying Week at IES Kista. On the Monday, me and Mr Adriasola, our core values facilitator and SO-teacher led lectures for all classes from 4-9 on the issue of bullying and how the school deals with it. Below you can see our target for all students and staff in regards to our work in this field.

Our goal is that you feel:

Happy coming to school.

Safe being in school.

Treated with dignity and respect by all people at the school.

That is why we actively work with and through our anti-bullying plan which stipulates how this should be achieved for all who study and work at IES Kista. 

Vårt mål är att du ska känna:

dig glad när du är på skolan.

dig trygg när du är på skolan.

att du bemöts med respekt och värdighet av alla när du är på skolan.

Vi jobbar därför aktivt med vår plan mot kränkande behandling som är en plan på hur vi ska uppnå detta för alla som studerar och jobbar på vår skola.

A safe and calm environment is a pre-requisite for  high quality learning and a must-have in any successful school!

 

Best Regards,

Mr M. Ö Huhta

Principal IES Kista

From the Principal

Accessible Education Team Videos

Dear all,

Our Accessible Education Team here at IES Kista have been working hard over the summer and during the start of the term to make sure that our processes for support and assessment of student needs are done with quality and makes us catch, see and help students who need different approaches to be able to access the content taught in class. Below you can see some videos of who they are and what they do.

 

What we do:

https://www.youtube.com/watch?v=Bb4TW2ccOeo

How Accessible Education works at IES Kista:

https://www.youtube.com/watch?v=mkW1T32t57U

 

Enjoy!

Mr Ö. Huhta

Principal

From the Principal

Ett nytt skolår har börjat!

Ett nytt skolår har börjat!

Kära studenter och föräldrar,

Skolåret har nu börjat och som ni sett ovan var vi redo att välkomna våra nya och återkommande elever till vår skola denna måndagsmorgon. Köerna var långa och fulla av uppspelta elever. Våra första dagar har varit riktigt bra och vi har haft glädje att lära känna några av våra nya elever och se hur mycket våra återstående elever har vuxit under sommaren.

Principal M. Östling Huhta and Assistant Principal Mr. M. Dunnell

Vänligen kom ihåg föräldrarmötet den 3 september (år 4-6) och 4: e (7-9) klockan 17.45 till 19.00. På bilden ovan kan du se vår nya biträdande rektor för elevhälsoteamet, herr Mark Dunnell, som hjälper mig och Ms. Martin, biträdande rektor för akademiska, att skapa en enastående skola i Kista.

Year 4 students lining up ready for a new school year. 

IES Kista-teamet ser fram emot ett akademiskt år fullt av lärande, utveckling och starka relationer som leder till en lyckad skola där elever är stolta över att studera!

Er rektor,

Herr Ö. Huhta

From the Principal

Thank you for a fantastic first day!

Dear students and parents,

I am extremely grateful for the fantastic welcome I was given during Wednesday last week. I could not have asked for a better start. I am now installed in the office and I spent most of Wednesday listening to students and staff and getting a feel for the school as well as addressing all staff in a meeting at the end of the day.

We have a big job ahead of us to get to where we want to be, a calm and welcoming school where teaching and learning is at the center of each day, but I am sure that we will get there. The three keywords that will permeate my leadership are as they were at IES Uppsala, dedication, communication and clarity.

To get where we want to go, we need to work hard, communicate well and be clear in our vision for IES Kista. I hope that my work together with our staff will earn your trust and faith in IES Kista as the best place in education for you.

Sincerely,

Mr. Mikael Östling Huhta

Principal IES Kista

From the Principal

Säkerhet

Säkerhet

Sedan starten av IES Kista så har vi vuxit i snabb takt, något som vi är mycket glada för. Vi har nu över 900 elever hos oss och över 100 anställda. Ända sedan starten så har säkerhet och trygghet varit vår första prioritet och vi aspirerar till att hela tiden utveckla alla delar av skolan.  

För att försäkra att vi har fokus på både undervisningskvalité och att förse varje elev med de ideala förutsättningarna för lärande under den här expansionsperioden har vi beslutat att installera övervakningskameror runt om skolan. Kamerorna kommer att vara ett extra verktyg för att hjälpa personalen att se till att vi skapar en lugn och trygg undervisningsmiljö, utanför såväl som innanför klassrummen. Genom att installera övervakningskamerorna utanför klassrummen kommer vi möjliggöra för personalen ett ökat fokus på arbetet innanför klassrummen för att öka kvalitéen på undervisningen och för att säkerställa att vi kan tillgodose varje elevs behov.

From the Principal

Bolagsstämma

Bolagsstämma

Den 17:e oktober stod IES Kista värd för Internationella Engelska skolans bolagsstämma, ett verkligt hedersuppdrag. För att kröna evenemanget lades den röda mattan ut framför entrén, vilket gav kvällen en graciös touche.

Flera styrelsemedlemmar och personal från huvudkontoret, bland andra Fredrik Åkerman, ekonomichef och tillförordnad VD, Ms. Dohman, assisterande ekonomichef Mr. Stenquist, vice VD och Mr. Hännel, IR manager. Därtill var representanter för IES juridiska firma, Vinge juristbyrå.

Bolagsstämman hölls i aulan här vid IES Kista och Mr. Åkerman, ekonomichef och tillförordnad VD, uppskattar att omkring 40 aktieägare, däribland företagets grundare Ms. Bergström och Dr. Bergström, besökte bolagsstämman.

När besökarna till bolagsstämman anlände till skolan möttes de av elevrepresentanter ur välkomstkommitén, Chrishell, Sheila, Isac, Leonard, Samuel och Alexandra, samtliga elever ur 9D här vid skolan. De bidrog alla till den professionella och välkomnande atmosfären som mötte besökarna av bolagsstämman.

   

Bolagsstämman var en succé och rektor vid IES Kista skulle vilja använda den här möjligheten att tacka samtliga ur personalen och eleverna ur välkomstkommitéen för deras hjälp att göra bolagsstämman till den succén det blev. Vi här vid IES Kista ser redan fram emot att få anordna nästa års bolagsstämma.

From the Principal

IES Kista arrangerar IES studiekonferens

IES Kista arrangerar IES studiekonferens

Tack vare utmärkta lokaler och ett perfekt läge utsågs IES Kista att arrangera en tvådagarskonferens 7-8 september.

Huvudfokus var på betydelsen av viljestyrka och beslutsamhet för att nå framgång och höja elevers prestationsförmåga i skolan synnerhet och i livet i allmänhet.

Viljestyrka är ett begrepp som blir allt viktigare och mer relevant i skolan och studierna i en ständigt föränderlig, digitaliserad värld där mycket görs genom snabba enkla klick i mobilen eller datorn. Syftet är att få eleverna att förstå vikten av egenskaper som ihärdighet, beslutsamhet, envishet och fullföljande för att övervinna svårigheter och eventuella motgångar samt att lära dem att tillämpa befintliga kunskaper och färdigheter för att lösa och hantera nya utmaningar och situationer.

Konferensens andra huvudämne handlade om hur IES ska bygga vidare på sin starka grund för att höja studieresultaten ytterligare och göra våra skolor ännu bättre. Träffsäker rekrytering på mellanchefsnivå anses vara en av nycklarna till fortsatt framgång och utveckling.

De cirka 90 deltagarna - framför allt rektorer och studierektorer -  är synnerligen nöjda med resultaten och de nya mål de tar med sig. Även nyckelpersoner från IES huvudkontor.

From the Principal

IES Kista rullar ut röda mattan för sina elever

IES Kista rullar ut röda mattan för sina elever

Eftersom vi verkligen ville få våra elever att känna sig som de stjärnor de är på vår skola, bestämde vi oss för att ge dem ett alldeles särskilt välkomnande på första skoldagen efter sommarlovet.

Medan de ivrigt väntade på att få stega fram på den röda filmstjärnemattan hälsades de hjärtligt välkomna tillbaka av skolans ledning, tog fyllda av spänning, förväntan och självförtroende sina premiärsteg mot ett nytt läsår fullt av nya förhoppningar, drömmar och utmaningar.

Här på IES KIsta är vi stolta över att vi redan till vårt tredje läsår har expanderat till hela 900 elever och hundra anställda. Jag skulle vilja passa på att å allas vägnar hälsa samtliga nyanlända - både elever och personal -  varmt välkomna till den här fina skolan, där vi ser fram emot att ta emot er och få er att känna er som hemma.

Jag är övertygad om att vi är överens om att vi vill göra det här läsåret till det bästa nånsin på skolan och känner att vi kan räkna med samtliga elevers och hela personalens hjälp för att bidra till att nå det målet.

Och alla föräldrar och målsmän också, naturligtvis.

Varmt välkomna till IES KIsta

From the Principal

Teacher Open House

What happens at IES, what makes IES so different? A question often asked by teachers and parents alike. We would like to offer all teachers in Stockholm the opportunity to visit IES Kista for the day, from the 10th – 12th of April 2017. This unique Teacher Open House will give teachers the opportunity to network, share information and observe how IES Kista runs. Visiting teachers will be paired with a host teacher, shadow the day to day routines and have an insightful feedback session.

To book a place, teachers should email:

eloise.martin.kista@engelska.se

Please include your full name and subject of interest. A full programme will be published once numbers are confirmed.

From the Principal

IES Kista, a global community of excellence!

Internationella Engelska Skolan offers a unique learning experience, where both English and Swedish are taught and spoken to ensure students are bilingual at the end of Grade 9. IES Kista is a global community focusing on excellence in all areas. 41 Languages are taught as home languages and we have 47 languages spoken across the student body. Our teaching staff hail from 15 different countries.

Kista, MasterChef Cookalong
IES Kista, Lilla Nobelpriset competitors

We are proud to announce that IES Kista will be expanding once again in the 2017 – 2018 academic year. We continue to be the school of choice in the greater community with students from 12 different municipalities enrolled. The majority of our students come from Kista, Spånga, Skärholmen, Sollentuna and Järfälla. Demand for places at our school continues to increase and as of today we have over 4500 students waiting for a place, with 1500 new applicants joining in the last 10 months. For this reason, in August 2017, we have decided to expand the school from 25 classes and 770 students to 30 classes and 900 students.

IES Kista, MasterChef Cookalong

Our diverse staff reflects global excellence. With the expansion of our school community, we will be recruiting experienced teachers to join our diverse team of Swedish and international staff from 15 different countries. Our global recruitment drive intends to attract 16 new members of staff.

 

 

 

Sidor