Fullt fokus på lärande

En akademisk atmosfär

Hela teamet på skolan, däribland lärare, skolledare och stödpersonal, finns där för att hjälpa ditt barn att ta till sig kunskap. Vår fasta övertygelse är att allt lärande har sin utgångspunkt i en trygg och lugn miljö. 

En trygg och lugn miljö

En lugn miljö är ett viktigt led i att främja höga akademiska förväntningar. Tillsammans skapar vi en atmosfär där ditt barn kan koncentrera sig och är mottaglig för undervisning och där lärarna kan fokusera på att hålla engagerande lektioner. 

Vi uppmanar alla våra elever att tillsammans med personalen bidra till att skapa en behaglig arbetsmiljö genom enkla handlingar som att till exempel uppträda respektfullt mot varandra. Elever, föräldrar och personal i IES skolor skriver under ett avtal om att upprätthålla ett antal gemensamma värderingar, som klart och tydligt föreskriver att vi ska samarbeta för att se till att våra skolor förblir välkomnande, fria från vandalism, mobbning och oväsen. 

Ett helt team som stöttar och utmanar

Vi har ett team av välutbildade lärare och specialister på varje skola som finns där för att hjälpa och utmana ditt barn. Våra lärare har stöd av akademiska ledare, ämnesansvariga, årsansvariga, elevvårdsteam och beteendespecialister. Dessa tillhandahåller extra stöd, i betydligt högre grad än vad som normalt förekommer i svenska skolor, för att möta elevernas känslomässiga och akademiska behov. 

Alla elever har en mentor. Mentorn har en skyldighet att stötta eleven de kommande åren. Ditt barns mentor utgör den främsta kontaktpunkten mellan dig som förälder och skolan. Vi erbjuder formell feedback fyra gånger per år, samtidigt som mentorerna har regelbunden kontakt med föräldrarna under hela skolåret. Denna grad av kontakt är viktig eftersom din familj också spelar en avgörande roll när det gäller att hjälpa er dotter eller son att lyckas.